Európa, v ktorej chceme žiť

zdroj: freepic

Je potrebné vytvoriť dostatočné množstvo pracovných pozícií s rovnakými právami a platovými podmienkami, bez ohľadu na pohlavie zamestnanca. Budúcnosť je v digitalizácií pracovných úkonov. Aj táto téma sa riešila na konferencií.

Láska je ako stôl

Láska stojí na nohách stola. Avšak ak jeden zo základov je slabý – ako napríklad menšia „nožička“, začne sa hýbať zo strany na stranu, len čo sa doň človek oprie a veci položené na ňom popadajú na zem. Poškodia sa.